Αντισηπτικές Ιδιότητες

ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
❯ Staphylococcus aureus ❯ Klebsiella pneumoniae ❯ Providentia stuartii
❯ Streptococcus gr.A ❯ Klebsiella oxytoca ❯ Proteus mirabilis
❯ Enterococcus ❯ Enterobacter cloacae ❯ Pseudomonas aeruginosa
❯ Escherichia coli ❯ Enterobacter aerogenes

Βακτηριοκτόνος παράγοντας
❭ Staphylococcus aureus
❭ Streptococcus gr.A

Αντιμυκητιασικη δράση
❭ Candida Albicans
❭ Aspergillus niger

ContactUs.com